Lokacija


Smještaj Hostela Rijeka


Hostel Rijeka je smješten u samom središtu grada Rijeke, na samom Korzu.

Na gornjem dijelu je prikazana karta koju možete pretražiti kako bi našli najlakši način kako stići do nas.

Na donjoj strani su označene linije kretanja od najvažnijih prometnih spajališta u gradu Rijeci.
Crvenom linijom je prikazana linija kretanja od željezničke postaje.
Zelenom linijom je prikazana linija kretanja od terminala u Rijeci, najvažnijeg morskog pristaništa.
Plavom linijom je prikazana linija kretanja od autobusnog kolodvora u Rijeci.

Lokacija Hostela Rijeka